Welkom bij
burger-initiatief
Land van Peelen

Welkom bij
burgerinitiatief
Land van Peelen

Naar een Vitaal Veluws Landschap

nieuws

Najaar op de Zuidwest Veluwe

Elk najaar weer veranderen onze bossen. De loofbomen verliezen hun blad en paddenstoelen vieren hoogtij, zoals hieronder de prachtige Parelstuifzwam en de Nevelzwam.De Tonderzwam vind je het hele jaar door. Die groeit op verzwakte levende of dode bomen, vooral berk en beuk.De tonderzwam heeft zijn naam te danken aan het feit dat het werd gebruikt […]

Lees meer

Hekken zijn barrière op de Zuidwest Veluwe

Tijdens de inventarisatie van de natuur in het gebied hebben we ook alle hekken in beeld gebracht. Uiteraard staan langs de snelweg en het spoor veel hekken. Daarmee is de afsluiting van de verbinding naar Hoekelum en de Ginkelse Heide compleet. Wat daarnaast opvalt is dat ter hoogte van de Dikkenbergseweg erg veel hekwerken staan. […]

Lees meer

Even voorstellen: de Nachtzwaluw

In deze rubriek aandacht voor een aantal soorten die specifiek zijn voor de Zuidwest Veluwe en die zullen profiteren van onze inspanningen. Meer soorten? Lees onze Fauna AmbitieDoor: Jasper Jan de Konink De Nachtzwaluw broedt in Nederland op heidevelden, zandverstuivingen en in open dennenbossen. De Veluwe is een van de belangrijke leefgebieden. De Nachtzwaluw maakt geen […]

Lees meer

Het burgerinitiatief ‘Land van Peelen’ stelt zich ten doel om op de Zuidwest-Veluwe de biodiversiteit te vergroten. Met andere partijen, zoals de omliggende boseigenaren, de gemeente Ede en de provincie Gelderland wordt samenwerking gezocht om te komen tot een aanpak.

Als kerngebied van onze activiteiten zien wij de huidige landbouwenclave ‘Land van Peelen’. De omvorming van dit akkerland tot natuur is in onze visie een belangrijke eerste stap in de realisatie van onze doelstellingen. Hiertoe lopen contacten met de huidige eigenaar en betrokken overheden.

Meehelpen?

Wij kunnen jouw hulp goed gebruiken, onder meer op de volgende terreinen:

– Webredactie en inzet van Social Media
– Inbreng natuurbeheerplan en inventarisatie flora en fauna
– Onderzoek geohydrologie en bodem
– Helpen bij publieksacties

Mail ons: info@landvanpeelen.nl

Donaties welkom!

Alle leden van het burgerinitiatief werken zonder daar enige betaling voor te ontvangen. Maar voor de kosten van de organisatie (website, drukwerk, bijeenkomsten, onderzoek, e.d.) zijn we helemaal afhankelijk van donaties en subsidies. Daarom kunnen we jouw bijdrage goed gebruiken!

Stichting Land van Peelen
NL51 RABO 0197 8923 29
o.v.v. Donatie 2023

Nieuwe natuur

Tekening Jasper de Ruiter