Welkom bij
burger-initiatief
Land van Peelen

Welkom bij
burgerinitiatief
Land van Peelen

Van maïsakker tot waardevolle schakel in Natura 2000-gebied

Het burgerinitiatief ‘Land van Peelen’ stelt zich ten doel om op de Zuidwest-Veluwe de biodiversiteit te vergroten. Met andere partijen, zoals de omliggende boseigenaren, de gemeente Ede en de provincie Gelderland wordt samenwerking gezocht om te komen tot een aanpak.

Als kerngebied van onze activiteiten zien wij de huidige landbouwenclave ‘Land van Peelen’. De omvorming van dit akkerland tot natuur is in onze visie een belangrijke eerste stap in de realisatie van onze doelstellingen. Hiertoe lopen contacten met de huidige eigenaar en betrokken overheden.

Meehelpen?

Wij kunnen jouw hulp goed gebruiken, onder meer op de volgende terreinen:

– Webredactie en inzet van Social Media
– Inbreng natuurbeheerplan en inventarisatie flora en fauna
– Onderzoek geohydrologie en bodem
– Helpen bij publieksacties

Mail ons: info@landvanpeelen.nl

Donaties welkom!

Alle leden van het burgerinitiatief werken zonder daar enige betaling voor te ontvangen. Maar voor de kosten van de organisatie (website, drukwerk, bijeenkomsten, onderzoek, e.d.) zijn we helemaal afhankelijk van donaties en subsidies. Daarom kunnen we jouw bijdrage goed gebruiken!

Stichting Land van Peelen
NL51 RABO 0197 8923 29
o.v.v. Donatie 2023

Nieuwe natuur

Tekening Jasper de Ruiter

nieuws

‘Wij doen het voor de Bennekommers’

Dat is de titel voor het artikel dat verscheen in het Bennekoms Nieuwsblad. Dick Martens interviewde vertegenwoordigers van Land van Peelen, Gerard Baars en Gerrit Breman. Zij gaan in op de plannen die we hebben en in het bijzonder op de ‘Dikkenberg Kamer’, waarin samen met de omwonenden initiatieven worden ontplooid om biodiversiteit te ontwikkelen.Lees […]

Lees meer

Bijzondere mossen op Franse Kamp

Rondom het Land van Peelen liggen meerdere bijzondere natuurterreinen, met soms zeldzame flora en fauna. De stichting wil deze zo goed mogelijk documenteren. Zo kunnen we later het effect van de natuurversterking volgen als het akkergebied wordt teruggegeven aan de natuur. Recent heeft in samenwerking met de mossenwerkgroep van de KNNV het eerste deel van […]

Lees meer

Even voorstellen: de Boomleeuwerik

In deze rubriek aandacht voor een aantal soorten die specifiek zijn voor de Zuidwest Veluwe en die zullen profiteren van onze inspanningen. Meer soorten? Lees onze Fauna AmbitieDoor: Jasper Jan de Konink De boomleeuwerik is voor Natura2000 gebied de Veluwe specifiek aangewezen als belangrijke soort. De broedgebieden van de boomleeuwerik zijn te vinden op de […]

Lees meer