Welkom bij
burger-initiatief
Land van Peelen

Welkom bij
burgerinitiatief
Land van Peelen

Naar een Vitaal Veluws Landschap

nieuws

De natuurmakers van de Bosbeek

In de rubriek Natuurmakers geven wij aandacht aan de mensen die vorm geven aan de natuur in de Moft. Van beleidsmaker tot vrijwilliger… Van bewoner tot boswachter…Door: Jasper Jan de Konink Ik was vandaag op bezoek bij de enthousiaste vrijwilligers die het terrein rondom het Nivon Natuurvriendenhuis de Bosbeek beheren. Ik ging in wandel-gesprek met […]

Lees meer

Goed bezochte wandeling

Op 23 maart hebben we een leuke en informatieve wandeling gehad in de Moft. Gerrit was gids (met ondersteuning van Janny en Siep). We stonden stil bij sporen in het landschap van de Moft, met name in het Bennekomse Buurtbos.Omdat de wandeling overtekend was hebben we een tweede wandeling ingepland op 6 april 14.00 uur. […]

Lees meer

Even voorstellen: de Heivlinder

In deze rubriek aandacht voor een aantal soorten die specifiek zijn voor de Moft en die zullen profiteren van onze inspanningen. Meer soorten? Lees onze Fauna AmbitieDoor: Jasper Jan de Konink Een vrij schaarse standvlinder die voorkomt op de hogere zandgronden in het binnenland en in de duinen. De vlinders vliegen vaak korte afstanden in een […]

Lees meer

Het burgerinitiatief ‘Land van Peelen’ stelt zich ten doel om in ‘de Moft’ de biodiversiteit te vergroten. Met andere partijen, zoals de terreineigenaren, gemeente en de provincie Gelderland wordt samenwerking gezocht om te komen tot een aanpak.

De Moft Des lantschaps hegh den Moef genampt (orientatie Noord rechts)
(Nicolaes van Geelkercken, 1649)

Dit gebied werd in 996 voor het eerst beschreven als in een keizerlijke oorkonde: Moffet of later Moft. Tegenwoordig kom je de naam nog tegen in de straatnaam ‘Moftbos’. De Moft is gelegen op het zuidelijk gedeelte van de westelijke stuwwal en was indertijd bebost. In de eeuwen daarna is het gebied vele malen van karakter veranderd vanwege menselijk invloed. Het oorspronkelijke bos is grotendeels gekapt en het gebied is voor een groot deel begroeid geraakt door heide.

De Moft en Land van Peelen Ligging van Land van Peelen in ‘De Moft’

In de jaren vijftig van de vorige eeuw zijn de uitgestrekte heideterreinen omgevormd naar akkerland en gedeeltelijk bebost geraakt. Een van die akkers is plaatselijk bekend onder de naam Land van Peelen. De omvorming van akkerland Land van Peelen tot natuur is in onze visie een belangrijke eerste stap in de realisatie van onze doelstellingen. Hiertoe lopen contacten met de huidige eigenaar en betrokken overheden.

Daarnaast hebben wij ons ten doel gesteld om de biodiversiteit in De Moft te vergroten. Dit voor een groot deel met productiebos begroeide gebied heeft veel potentie om zich te ontwikkelen tot een vitaal Veluws Landschap. Mits de juiste keuzes gemaakt worden en het lukt om de grondeigenaren hierin samen te laten optrekken.

Meehelpen?

Wij kunnen jouw hulp goed gebruiken, onder meer op de volgende terreinen:

– Webredactie en inzet van Social Media
– Inbreng natuurbeheerplan en inventarisatie flora en fauna
– Onderzoek geohydrologie en bodem
– Helpen bij publieksacties

Mail ons: info@landvanpeelen.nl

Donaties welkom!

Alle leden van het burgerinitiatief werken zonder daar enige betaling voor te ontvangen. Maar voor de kosten van de organisatie (website, drukwerk, bijeenkomsten, onderzoek, e.d.) zijn we helemaal afhankelijk van donaties en subsidies. Daarom kunnen we jouw bijdrage goed gebruiken!

Stichting Land van Peelen
NL51 RABO 0197 8923 29
o.v.v. Donatie 2024

Nieuwe natuur

Tekening Jasper de Ruiter