De Moft in historisch perspectief

In de jongste editie van ‘De Kostersteen 168 van HVOB (mei 2024)’ schreef Gerrit Breman een interessante uiteenzetting over hoe de Moft door de eeuwen heen gebruikt is en hoe dat het huidig landschap mede heeft gevormd.

‘Uit de beide kaarten, de rekeningen, het genoemde proces en andere archiefstukken is het mogelijk een beeld te schetsen van de toestand van het Moftbos. In de eeuwen tussen 1543 en 1843, was het Moftbos steeds meer een open gebied geworden, vrijwel zonder opgaand hout en ook steeds meer zonder vitale hakhoutpercelen. Door begrazing, het steken van plaggen en het al of niet illegaal hout hakken werd het in de loop van de eeuwen steeds meer een open heidegebied met groepen struiken, ‘struellen’. Langs de randen, direct ten oosten van de wildwal en langs de wegen, was de onttakeling van de heggen het grootst omdat de boeren daar het liefst weidden, plagden en hakten.’
Klik hier om het hele artikel te lezen