Uitdeeldag inheems plantmateriaal groot succes

foto’s Jacqueline & Bart Landheer, Gerard Baars
Op 19 januari 2024 hebben 16 eigenaren van percelen in en rondom de Dikkenberg zakken vol met plant en poot goed ontvangen. Ecologen van de gemeente Ede hebben samen met de bewoners een concept plan opgesteld en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) heeft zorg gedragen voor de planning en de aanschaf van het plantgoed. Ook vogelnestkastjes, aanleg van wadi’s en natuurlijke afrasteringen zijn ingebracht en zijn voor een deel op 19 januari uitgedeeld. Het materiaal kan in de komende dagen worden geplant , opgehangen of aangelegd. Dus zo is er veel natuurlijke reuring op de Dikkenberg.

Stichting Land van Peelen, in samenwerking met de gemeente Ede en SLG, heeft in september 2023 een bijeenkomst georganiseerd voor 70/80 bewoners rondom het Land van Peelen. De bedoeling van deze bijeenkomst was de bewoners te wijzen op de mogelijkheden om hun percelen beter te laten aansluiten wat flora betreft bij het omliggende bosgebied. Zowel de provincie Gelderland als de gemeente Ede hebben duidelijke plannen op welke wijze het toekomstige bosareaal moet worden ingericht, om zoveel mogelijk biodiversiteit te krijgen en zodoende een waardevol gebied te zijn voor specifieke kernsoorten flora en fauna.

Komende september wil de Stichting Land van Peelen een tuinronde organiseren langs de percelen die zijn ingeplant. Dan kunnen ervaringen gedeeld worden en voor nieuwe belangstellenden kan het dan aanleiding zijn mee te doen in de acties voor het komende najaar en winter. Op deze wijze draagt de Stichting Land van Peelen actief bij aan de verbeteren van de biodiversiteit in het gebied rondom het Land van Peelen.
Gerard Baars