Even voorstellen: de Boommarter

In deze rubriek aandacht voor een aantal soorten die specifiek zijn voor de Zuidwest Veluwe en die zullen profiteren van onze inspanningen. Meer soorten? Lees onze Fauna Ambitie
Door: Jasper Jan de Konink

Boommarter

Boommarters kiezen hun rustplaatsen vaak in boomholten, konijnen-, vossen of dassenholen, tussen boomwortels of onder takkenbossen. Nesten zitten vaak in oude spechten- of eekhoornholen, regelmatig in in rottigs holten en soms in gebouwen die in of aan de rand van het bos staan. Boommarters maken meestal niet zelf een hol maar passen een bestaand nest aan. Het leefgebied van een mannetje is circa 1000 ha groot en overlapt (deels) dat van meerdere vrouwtjes.
De boommarter is eerder een verkenner in zijn territorium dan een jager en scharrelt zijn voedsel bij elkaar door te eten wat hem voor-de-voet komt. Zijn eten bestaat uit insecten (waaronder hommel- en wespenbroed), vogels en eieren, kleine zoogdieren (van muis tot konijn) en aas en af en toe een eekhoorn. In de nazomer en herfst eet de boommarter veel bessen en vruchten.

Ontwikkeling
Vroeger kwam deze op bijna alle hogere gronden van Nederland voor. Tegenwoordig leven er populaties boommarters op de Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug en de Drents-Friese wouden. De boommarter is zeldzaam geworden door de jacht.

Eisen aan biotoop
Bos is bij uitstek de biotoop van de boommarter. Bij het klimmen in bomen grijpt hij zich met z’n nagels vast in de schors en ‘hupt’ met schokkende bewegingen vanuit de achterpoten omhoog.

Aanwezigheid in omgeving
Uit de gegevens van Waarneming.nl blijkt de soort aanwezig is op veel plekken in de omgeving. In de bossen rond LvP, op Quadenoord en de Wageningse Berg.

Toegevoegde waarde van LvP
De Boommarter zit al in de omgeving en zal kunnen profiteren van het LvP. Het territorium is veel groter dan LvP. Meest voor de hand liggend is dan ook dat boommarters in aanliggende territoria gebruik zullen maken van LvP als voedselhabitat en wellicht ook nesthabitat in de al aanwezige stroken bos.

Bronnen
Zoogdiervereniging.nl; Waarneming.nl; minlnv.nederlandsesoorten.nl; NDFF Verspreidingsatlas Zoogdieren Verspreidingsatlas.nl