Geslaagde Informatie & Dialoog avond

Met meer dan 50 deelnemers hebben we op 24 januari een zeer geslaagde avond gehad. Na een welkomstwoord van Gerard Baars gaf Jasper Jan de Konink uitgebreid inzicht in de natuuraspecten van onze visie op ‘de Moft’. Dit leidde tot veel vragen van de aanwezigen en een levendige discussie.

Daarna hebben de verschillende themagroepen zich kort gepresenteerd:
1 Publiekscommunicatie – Siep van de Dijk
2 Bodem & Cultuurhistorie – Suzette Stumpel
3 Flora en Fauna – Jasper Jan de Konink
4 Dikkenbergkamer – Jacob Chardon
5 Financiering – Tom van Koppen

De aanwezigen hadden de gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje in gesprek treden met de trekkers van de themagroepen. Dat heeft geleid tot meerdere aanmeldingen om actief mee te gaan helpen bij de themagroepen. Ale met al een geslaagde avond!

Ook interesse om je in te zetten? Laat het ons weten