Hekken zijn barrière op de Moft

Tijdens de inventarisatie van de natuur in het gebied hebben we ook alle hekken in beeld gebracht. Uiteraard staan langs de snelweg en het spoor veel hekken. Daarmee is de afsluiting van de verbinding naar Hoekelum en de Ginkelse Heide compleet.

Wat daarnaast opvalt is dat ter hoogte van de Dikkenbergseweg erg veel hekwerken staan. Dat is ook wel weer logisch, omdat juist daar veel bewoning is en ook recreatiepark de Dikkenberg is door een hek omgeven. Hierdoor is een aanzienlijke noord-zuid belemmering ontstaan.

Hekken op de Zuidwest Veluwe 2023

Kan het ook anders?
Het plaatsen van een hek kan allerlei valide functies hebben. Maar je kunt je natuurlijk afvragen of een hek altijd het gehele terrein zou moeten afsluiten. Buren zouden kunnen besluiten om het onderling aangrenzende hek weg te halen of te onderbreken.
Of door het maken van een noord-zuid corridor, zodat het wild wel kan migreren, maar wel van de rest van het eigen terrein geweerd wordt.
Voor kleinwild kan gedacht worden aan simpele voorzieningen in het hek.

Kleinwildvoorziening

Om de noord-zuid verbinding te versterken zal de herinrichting van het Land van Peelen direct meerwaarde leveren. Want het is juist daar dat er nu al minder hekken staan. Door daar natuurlijke corridors van heide en bos te maken zal het wild zich beter kunnen verplaatsen van het Mierenreservaat naar de zuidelijker gedeeltes.

Corridor Land van Peelen

Het hek om de Franse Kamp is een verhaal apart. Want dat zorgt enerzijds voor rust in het kwetsbare gebied, doordat het niet wordt overlopen door mensen. Anderzijds is het een belemmering voor de fauna, ondanks dat er wel een paar gaten in zitten die worden benut door reeën.

Ben jij terreineigenaar en heb jij al voorzieningen of aanpassingen gedaan aan je hekwerk ten behoeve van de fauna? Laat het ons weten via info@landvanpeelen.nl, liefst met foto’s zodat we die op de site kunnen plaatsen. Ter inspiratie.