Participatie in gebiedsproces Beekdalen

Namens de Stichting Land van Peelen tekende Gerard Baars op 4 april 2023 de intentieverklaring met  de voorzitter van Stichting Renkums Beekdal, Matthieu Pinkers, in het kader van het gebiedsproces Beekdalen.

Stichting Renkums Beekdal heeft het initiatief genomen om dit regionaal gebiedsproces op te starten. Hiervoor zijn diverse organisaties uitgenodigd, waaronder Stichting Land van Peelen. Andere ondertekenaars zijn onder andere: IVN Zuidwest Veluwezoom, IVN Ede, Mooi Wageningen, Vijf dorpen in ‘t Groen, Toeristisch Platform Lage Veluwe, Werkgroep stromende beken, Natuurcentrum Ede, Samenwerkende Milieugroepen Ede.

Alle partijen ondersteunen met de intentieverklaring een geïntegreerde ontwikkeling van het Renkums Beekdal.