Presentatie bij KNNV in Wageningen

Op 19 oktober gaf Jasper Jan de Konink, trekker van de themagroep Flora en Fauna van de stichting Land van Peelen, een lezing over de inventarisatie activiteiten van de stichting. Er wordt gewerkt aan een gegevensbank met details over de natuurkwaliteit in het aandachtsgebied, ondergebracht in een online raadpleegbaar Geografisch Informatiesysteem. De presentatie werd door de leden van de KNNV buitengewoon goed ontvangen.

Het doel van de inventarisatie is om kennis over vegetatie, terreingesteldheid en biodiversiteit te verzamelen. Omdat in het betreffende gebied veel gebiedseigenaren aanwezig zijn is er eigenlijk geen partij die het totale overzicht heeft over de mogelijkheden die er liggen voor de versterking van de biodiversiteit.

Voorlopige indicatie Hotspots Biodiversiteit
Paars: Heide Groen: Oude boskernen Geel: Overig

Er zijn in het gebied een paar hotspots, waarvan bekend is dat er veel soorten huizen. Dit is bekend uit specifieke inventarisaties per soortgroep, zoals kevers, mieren, mossen en meer. Ook is bekend waar de leefgebieden van bijvoorbeeld de zandhagedis zijn. Vaak betreft het plekken die voor robuuste natuur te veel geïsoleerd van elkaar liggen. De informatie die ter beschikking komt gaat helpen mogelijkheden in kaart te brengen om de hotspots van biodiversiteit onderling te verbinden.

Bij de inventarisatie komen we veel dingen tegen die vragen oproepen. Bijvoorbeeld is een mooi Douglas bos met inheemse ondergroei goed voor de biodiversiteit?
De afdeling Wageningen van de KNNV wil mee helpen vragen te beantwoorden en nadenken op welke manier er kan worden bijgedragen aan het in kaart brengen van de natuur en de aanwezige soorten in dit gebied.