Burgerinitiatief voor biodiversiteit

Het burgerinitiatief Land van Peelen- gestart in 2021, kreeg in 2022 een juridische status als Stichting Land van Peelen. De ambities van het burgerinitiatief zijn geformaliseerd en dan spreken we over het verstreken van de natuur in Bennekom en het omzetten van het agrarisch perceel “Land van Peelen” in een natuurlijke corridor tussen de Bennekomse Heitjes- en het daar liggende “mierenreservaat” en de Franse kamp.

Ook in  een breder kader zal de Stichting zich inzetten om zorg te dragen voor versterking van de natuur in Bennekom . Daarvoor wordt zowel samengewerkt met de provincie Gelderland als de gemeente Ede, maar zeker ook met andere organisaties als Stichting Milieu Federaties Ede, de Stichting Renkums Beekdal en Stichting Mooi Binnenveld in Wageningen.

Maar van het grootste belang is het contact met de Bennekommers en al diegenen die zich grote zorgen maken over de stand van de natuur in ons land en rondom de Gelderse Vallei en de Veluwe in het bijzonder. De contacten met beide overheden zijn bemoedigend te noemen en dat betekent dat de ambities van de stichting, onder meer beschreven in de Visie Land van Peelen (download) onderschreven worden en gesteund. Er is overleg met de huidige eigenaar gaande en ook daar is begrip voor de situatie dat de huidige exploitatie geen bijdrage levert voor een bestendige en robuuste natuur of natuur herstel.

Het jaar 2022 is afgesloten met een positief gevoel, waarbij wij dankzeggen aan “stichting Idee in Uitvoering” en de gemeente Ede voor hun financiële bijdragen. Zo ook dank aan de Bennekommers die spontaan de bankrekening van de Stichting hebben  kunnen vinden.

Voor 2023 staan bijzondere acties op het programma. Een bijeenkomst met Boseigenaren rondom Land van Peelen, de zgn. Dikkenberg Kamer  , de lancering van de website van  de Stichting , en bijdragen bij de Bosraad , de DorpsRaad Benenkom en andere platforms zullen leiden tot een grotere bekendheid van de Stichting en haar doelstellingen.

Zo zal de Stichting Land van Peelen zich inzetten voor een betere natuur in Bennekom,  met name in het gebied  waar het Land van Peelen zich bevindt

Gerard Baars – Voorzitter Land van Peelen