Het gebied

In de bossen van Bennekom bevindt zich een aaneengesloten perceel akkerland, dat aan alle zijden is omsloten met bos- en natuurgebied. Het staat bekend als het ‘Land van Peelen’. Het is particulier eigendom en wordt al sinds de jaren 50 gebruikt voor agrarische doeleinden. Het valt op vanwege de glooiende ligging en openheid.

Het gebied is onderdeel van Natura 2000-gebied en zou dus juist veel bijzondere natuurwaarden moeten hebben. Dat is nu niet het geval. Het huidige gebruik van het terrein is een belasting voor omliggende natuurterreinen. Het zou juist een versterkende natuurfunctie moeten hebben.

Het gebied ligt op de zuidwestrand van de Veluwe. Centraal gelegen tussen de Ginkelse Heide, Renkums beekdal, uiterwaarden van de Nederrijn en het Binnenveld. De ecologische verbinding met het Binnenveld is zo goed als afgesloten door de bebouwing van Ede en Bennekom. En de verbinding naar de Ginkelse heide is onderbroken door het spoor en de A12.

Klik op de afbeelding om in te zoomen

Klik op de afbeelding om in te zoomen

Ingebed tussen bijzondere natuurterreinen

Ten noorden van het Land van Peelen bevindt zich een oud perceel bos met heide, De Bennekomse Heide (op de kaart ‘De Heide’) dat in 2020 benoemd is als eerste mierenreservaat van Nederland. Dit terrein is eigendom van de gemeente Ede. Er zijn in dit gebied 29 mierensoorten geïdentificeerd. Er bevindt zich ook een belopen dassenburcht. In het terrein vallen exemplaren (zeer) oude eiken op, van oudsher afkomstig vanuit hakhout. Deze eiken behoren mogelijk tot de oudste exemplaren uit de regio. In het gebied komen de zandhagedis en gladde slang voor.

Ten zuiden van het perceel bevindt zich de Franse Kamp, een voormalig terrein van Defensie, waar ook sprake is van heide, gecombineerd met bos. Hier zijn 23 mierensoorten aangetroffen. Het aan de westzijde hiervan liggende bosgebied én de Franse Kamp is ook eigendom van gemeente Ede. 

De doelstelling van de gebieden is het behouden en verbeteren van de (natuurlijke) biodiversiteit. Met hulp van diverse groepen vrijwilligers ontwikkelen de terreinen zich duidelijk in positieve zin.

Natuurbeheer Bennekomse Heide

Om de biodiversiteit te verstevigen, zijn robuuste verbindingen noodzakelijk. De genoemde terreinen liggen geïsoleerd en zijn van elkaar gescheiden door het Land van Peelen, de Dikkenbergweg en enkele percelen particulier bos. Aan de westkant is het Renkums Beekdal gelegen en het zou interessant zijn om de verbindingen daarmee ook te versterken.