Aan de slag in het Mierenreservaat

Pal tegen het Land van Peelen aan ligt het Mierenreservaat. Al sinds eind jaren tachtig werkt Landschapsbeheer Zuidwest Veluwe aan het herstel en behoud van de restanten van de heide. Op 18 februari zijn we druk bezig geweest om een stukje heide vrij te maken van opslag.

Voor en Na

Sinds enige jaren zijn ook A Rocha en IVN (met groepen schoolkinderen) actief in dit gebied. Samen proberen we de oprukkende begroeiing (bramen, Amerikaanse vogelkers) een halt toe te roepen. We hopen dat door ontwikkeling van natuur in plaats van landbouw op het Land van Peelen ons werk lichter zal worden. Wil jij ook aan de slag met natuur in de omgeving van Land van Peelen? Meld je aan… Vele handen maken licht werk!
LandschapsbeheerZuidwestveluwe.nl
A Rocha Bennekom