Natuurzorg Veluwe-Vallei

In de rubriek Natuurmakers geven wij aandacht aan de mensen die vorm geven aan de natuur in de Moft. Van beleidsmaker tot vrijwilliger… Van bewoner tot boswachter…

Aad met zijn werkkeet van Natuurzorg

Misschien heb je tijdens een wandeling deze keet wel eens zien staan en je afgevraagd wie daar eigenlijk bezig is? Ik had die vraag in ieder geval wel en stapte maar eens af op de persoon die zich bij die keet bevond. Hij stelde zich voor als Aad Hendrickx, van de organisatie Natuurzorg Veluwe-Vallei. Het motto van deze organisatie is ‘Leren, werken en ontwikkelen in de natuur’. Aad heeft hiermee een werkplek gemaakt voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Wat is jouw eigen achtergrond en opleiding?
Ik heb Milieuhygiëne gestudeerd in Wageningen en heb een tijd bij een communicatiebureau voor natuur en landschap gewerkt. Maar vond dat na verloop van tijd toch teveel binnenwerk.
Ik ben daarna een periode Molenaar geweest in Wageningen aan de Harnjesweg. Overname van dat bedrijf was helaas niet mogelijk en bracht mij tot een nieuw stap. Ik ben een nieuwe weg ingeslagen en wel in de zorg, bij zorgboerederij de Hoge Born. Ik kwam er daar achter dat de zorg eigenlijk heel goed bij me past. Voor dat werk heb ik onder andere de opleiding ‘Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen’ gedaan.

De natuur biedt een
fijne prikkelarme omgeving


Hoe ben je op ‘Natuurzorg’ gekomen en hoe lang doe je dit werk al?
Ik ben altijd al veel buiten geweest. Tijdens mijn werk bij de Hoge Born deed ik een project in de natuur. Daar ontdekte ik dat zorg en natuur een goede combinatie kunnen zijn, zowel voor de deelnemers als voor mijzelf. Zeven jaar geleden ben ik met mijn initiatief gestar

Wie zijn jouw deelnemers?
Dat zijn mensen met heel verschillende achtergrond. Dat kan iemand zijn die in zijn werk is vastgelopen of iemand die door omstandigheden misschien juist niet in een gewoon werktraject terecht is gekomen. Sommigen hebben door bijvoorbeeld ADHD, trauma’s of autisme meer moeite om ‘gewoon’ mee te draaien in de maatschappij. De deelnemers hebben bij ons een beschutte werkplek. Bekostiging gaat vaak via een indicatie voor groepsbegeleiding, dagbesteding, activerend werk of vanuit participatiegelden.

Waarom is dit werk eigenlijk zo geschikt voor de doelgroep?
We werken in een kleine groep met mij als vaste begeleider. Dat is lekker rustig en biedt al snel een vertrouwde omgeving. En de natuur biedt natuurlijk een fijne prikkelarme omgeving.
Het gewoon fysiek buiten bezig zijn aan iets wat er toe doet, dat geeft voldoening. Het is bijvoorbeeld heel leuk dat mensen op het Bennekoms Heitje ons soms spontaan aanspreken en bedanken, omdat ze zo blij zijn dat wij dit mooie gebied voor hen in stand houden. Maar ook een simpele groet van een voorbijganger kan gewoon bevredigend zijn. Zeker als je in je dagelijks leven misschien niet zo gewend bent.
Onze deelnemers ontdekken hun mogelijkheden en merken dat ze gewaardeerd worden. Dat kan het begin zijn van een verdere ontwikkeling.

Aad Hendrickx van Natuurzorg.org
Aad Hendrickx van Natuurzorg.org

Jullie werken op de mooiste plekjes in de regio. Hoe komt dat tot stand? Worden jullie gevraagd?
Bij de start van mijn initiatief ben ik op Staatsbosbeheer afgestapt met dit idee. Het mooie was dat zij er direct enthousiast over waren. Want mijn manier van werken met deze doelgroep paste ook heel goed in de maatschappelijke doelstellingen van Staatsbosbeheer. Inmiddels werk ik dus al 7 jaar met hen samen en van 1 deelnemer bij de start zit ik nu op circa 8 vaste deelnemers, die 1, 2 of 3 dagen aan de slag zijn. Inmiddels werken we ook samen met Mooi Binnenveld.

Vergrassing aan de randen van de heide neemt toe
en een doorn in het oog is de Amerikaanse eik


Op welke werkplekken zijn jullie actief en wat voor werkzaamheden voeren jullie uit?
We doen heel veel verschillende werkzaamheden op heel verschillende plekken. Bennekoms Heitje (Hullenberg), Heide bij Oostereng, Dorschkamp, diverse grafheuvels in het gebied, De Noordberg bij Renkum, Doorwerth.
Het werk zelf is ook heel afwisselend. Van onderhoud van boomsingels, heide open houden tot bijvoorbeeld paddenpassages vrijhouden.

En heb je zelf een favoriete werkplek of werkseizoen?
Nee eigenlijk niet. Het is juist de afwisseling van gebieden en werkzaamheden die het zo leuk maakt. Heb ik een tijd in het open Binnenveld gewerkt, kan ik daarna weer enorm verlangen naar het werk in het bos en vice versa.

Welke dieren kom je eigenlijk tegen? En wat zijn je favorieten?
We komen geen wild tegen zoals herten, wilde zwijnen, want die zitten niet in het gebied. Maar wel af en toe reeën en diverse soorten vogels natuurlijk. Regelmatig zie ik de zwarte specht, een prachtige vogel, die vooral hoort bij oude bossen. En een andere favoriet is de zandhagedis. Tijdens ons werk op de heide zien we deze prachtige soort regelmatig.

Jij bent veel in de natuur. Heb jij veel veranderingen gezien de afgelopen jaren?
Vooral vergrassing aan de randen van de heide neemt toe. En een doorn in het oog is de Amerikaanse eik. Deze soort is enorm in opkomst, vooral op open stukken slaat deze snel op en verdringt inlandse bomen en struiken. En omdat deze uitheemse eik maar weinig biodiversiteit om zich heen duldt is dit een slechte ontwikkeling.Hoe ziet voor jou dit gebied, waar nu nog veel productiebos staat, er idealiter uit over 50 jaar?
Ik hoop dat het dan een vitaal en robuust bos is. Dat vooral bestaat uit inlandse soorten. Een bos met veel variatie en biodiversiteit, waar extensief bosbeheer een plek heeft. Want selectief en kleinschalig bomen kappen kan een goede bijdrage leveren aan de biodiversiteit.

Ken jij een Natuurmaker die hier niet mag ontbreken? Laat het de redactie weten!