Nieuwe natuur

Het gebied waar Land van Peelen midden in ligt, bestaat uit bossen, akkers en verspreide stukken heide. Het huidige agrarisch gebruik van het Land van Peelen heeft geen toegevoegde waarde voor flora en fauna. Het heeft door de mestgift zelfs negatieve effecten op de kwaliteiten in de directe omgeving.

Onze inzet is het omvormen van akker tot natuur. Hiermee ontstaat extra leefgebied voor flora en fauna. Maar het vormt ook een verbinding tussen de omliggende natuurgebieden.

MEER DAN DE SOM...

We willen hier een aantal natuurtypes ontwikkelen. Die samen meer dan de som der delen vormen. Ze leveren overgangen, versterken elkaar en versterken de omliggende gebieden.