bewoners in actie

Het burgerinitiatief ‘Land van Peelen’ stelt zich ten doel om op de Moft de biodiversiteit te vergroten. Daarvoor zal het zelf activiteiten ondernemen, maar ook samenwerking zoeken met overheden, grondeigenaren en andere actoren in het gebied.

Er is inmiddels al veel onderzoek gepleegd en daarmee zijn een aantal rapportages opgesteld.

Omvorming landbouwenclave Land van Peelen naar natuur
Visie
Natuurtypen wensbeeld
Fauna ambitie
Beheervisie

Ontwikkeling biodiversiteit in de Moft
Fauna ambitie

 

STichting

Vanuit het Burgerinitiatief is een stichting opgericht die uitvoering kan geven aan de doelen. Het stichtingsbestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Gerard Baars
Secretaris: Siep van de Dijk
Penningmeester: Tom van Koppen
John Smits
Jasper Jan de Konink

Stichting Land van Peelen
KvK: 86350161
Bank: NL51 RABO 0197 8923 29
info@landvanpeelen.nl

Rapportages
Beleidsplan 2023-2024
Secretarieel Jaarverslag 2023


Jaarrekening 2022

Wil je iets met ons bespreken?
Klik hier om contact op te nemen

Onze eerste aandachtspunt is het omvormen het centraal gelegen akkerland ‘Land van Peelen’ tot natuur. Hiermee ontstaat extra leefgebied voor flora en fauna. Maar het vormt ook een verbinding tussen de omliggende natuurgebieden.

Om de mogelijkheden van deze omvorming te verkennen is er lopend contact met de huidige eigenaar. Met zowel de Provincie Gelderland als de gemeente Ede is er inhoudelijk contact. De Provincie heeft de middelen om deze omvorming mogelijk te maken. Dat kan gaan om kosten van verwerving, inrichting en structureel beheer in de toekomst. Voorwaarde daarbij is dat het plan aansluit bij de natuurbeleidsdoelen van de Provincie.

Daarnaast zoeken we samenwerking met andere partijen in het gebied om te werken aan onze bredere doelstelling: vergroten van de biodiversiteit op de Zuidwest-Veluwe.

Wat staat ons te doen?

meehelpen?

Wij kunnen jouw hulp goed gebruiken, onder meer op de volgende terreinen:

– Webredactie en inzet van Social Media
– Inbreng natuurbeheerplan en inventarisatie flora en fauna
– Onderzoek geohydrologie en bodem
– Helpen bij publieksacties

Mail ons: info@landvanpeelen.nl