HEDEN

Er is nu weinig verbinding tussen de Ginkel en het gebied ten zuiden van de A12. Rondom het Land van Peelen liggen losse geïsoleerde percelen heidegebied. Er is geen connectie tussen het Mierenreservaat en de heidestukken in het Renkums Beekdal. De intensieve bemesting op Land van Peelen en akkergronden vlak bij Celtic Fields heeft een negatieve impact op de omgeving.

ONZE VISIE

Wij vinden dat op de hele Zuidwest-Veluwe de natuurwaarden sterk ontwikkeld moeten worden. Daarbij denken wij aan robuuste corridors met heide en heischraal grasland tussen de Ginkelse Heide en het gebied ten zuiden van de A12. Met bijvoorbeeld een ecoduct, of extra ecotunnels bij de A12 en spoorlijn. 

Op de akkers vlak bij Celtic Fields Heide zien wij graag bossen, heide, akkerkruidenreservaten/bloemrijk grasland en halfopen landschap met bosschages of heggen, die een verbinding vormen tussen Land van Peelen en het Renkums Beekdal. Het beheer van het bos zal meer gericht moeten worden op biodiversiteit en minder op productie. Land van Peelen krijgt een glooiend en open heideterrein, geflankeerd door bos en halfopen landschap (akkerkruidenreservaten en/of bloemenrijk grasland) met bosschages of heggen en is de schakel naar Franse Kamp en het Bennekomse Heitje. Ook worden er op het Mierenreservaat een paar doorsteken gemaakt naar het Land van Peelen. Versterking en aanvulling van de stepping stones tot aan Nederrijn is ook een wens.